"look up from one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podnosić wzrok czyjś książka
  1. look czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The old man did not look up from his book.

    Podobne kolokacje: