"look at the pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: look at the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz na obrazy
  1. look czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked at the picture on the outside of the box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo