"look at the picture" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrz na obraz
  1. look czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked at the picture on the outside of the box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo