"look at one's pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: look at the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć czyjś obrazy
  1. look czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked at the picture on the outside of the box.

    Podobne kolokacje: