"look at one's picture" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: look at the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć czyjś obraz
  1. look czasownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She looked at the picture on the outside of the box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo