"longer-term aim" — Słownik kolokacji angielskich

longer-term aim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardziej długoterminowy cel
  1. longer-term przymiotnik + aim rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Khrushchev had stated a longer-term aim of giving Soviet workers the shortest working hours in the world, aiming for a 30-35 hour week by 1968.

    Podobne kolokacje:

podobne do "longer-term aim" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "longer-term aim" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przymiotnik
rzeczownik