BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"locate woman" — Słownik kolokacji angielskich

locate woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zlokalizuj kobietę
  1. locate czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Riker glanced around, looking for them, but was unable to locate either woman amid the assembled crowd of bachelors and serving maids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo