ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"local sport" — Słownik kolokacji angielskich

local sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalny sport
  1. local przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is expected to raise £6 million in its first year to support local and youth sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo