"loan for the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożyczka przez porę roku
  1. loan czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was loaned to Sampdoria for the 2007-08 season.

podobne do "loan for the season" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "loan for the season" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik