"live setting" — Słownik kolokacji angielskich

live setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na żywo umieszczając
  1. live przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The song's structure tends to change very little in the live setting, if at all.

    Podobne kolokacje: