"literally flow" — Słownik kolokacji angielskich

literally flow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie przepływ
  1. flow czasownik + literally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Alcohol is literally flowing into the former Soviet Baltic republics.

powered by  eTutor logo