"literally bleed" — Słownik kolokacji angielskich

literally bleed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dosłownie krwotok
  1. bleed czasownik + literally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They literally bleed for a living.

powered by  eTutor logo