"link together" — Słownik kolokacji angielskich

link together kolokacja
Popularniejsza odmiana: linked together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połączenie razem
  1. link czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It should rather focus on how data are linked together.

powered by  eTutor logo