"line with books" — Słownik kolokacji angielskich

line with books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linia z książkami
  1. line czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The office was lined with books, many of them by him.

    Podobne kolokacje: