BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"limit one's choice" — Słownik kolokacji angielskich

limit one's choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: limit one's choices
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): limit czyjś wybór
  1. limit czasownik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the major problem with these plans is that they limit the student's choice of schools.

powered by  eTutor logo