BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"limit one's choices" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): limit czyjś wybory
  1. limit czasownik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the major problem with these plans is that they limit the student's choice of schools.

powered by  eTutor logo