"likely choice" — Słownik kolokacji angielskich

likely choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdopodobny wybór
  1. likely przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Given the likely choices, that is what I would call a reassuring thought.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo