PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"like to wear" — Słownik kolokacji angielskich

like to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić nosić
  1. like czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Jersey things are comfortable and I like to wear them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo