BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like the smell" — Słownik kolokacji angielskich

like the smell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak zapach
  1. like czasownik + smell rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The more he learns, the less he's going to like the smell of it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo