"like the man" — Słownik kolokacji angielskich

like the man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak człowiek
  1. like czasownik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't like the man but he certainly knows how to do business.

    Podobne kolokacje:

podobne do "like the man" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "like the man" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik