BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"like the fact" — Słownik kolokacji angielskich

like the fact kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak fakt
  1. like czasownik + fact rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I like the fact that it is a small school, and you can really get to know your teachers."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo