BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"like one's style" — Słownik kolokacji angielskich

like one's style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak czyjś styl
  1. like czasownik + style rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "There's going to be some people who don't like his style," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo