KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"like Jews" — Słownik kolokacji angielskich

like Jews kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak żydzi
  1. like czasownik + Jew rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Willie liked Jews as a group, for their warmth, humor, and alertness.

    Podobne kolokacje: