"liberal lie" — Słownik kolokacji angielskich

liberal lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): liberalne kłamstwo
  1. liberal przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The lawyer and pundit enumerates "liberal lies about the American right."

    Podobne kolokacje: