"leftward drift" — Słownik kolokacji angielskich

leftward drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dryf w lewo
  1. leftward przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite Torres' best intentions, his marked leftward drift did not stabilize the country.

    Podobne kolokacje: