"left together" — Słownik kolokacji angielskich

left together kolokacja
Popularniejsza odmiana: leave together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w lewo razem
  1. leave czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    Finally, the two men left together without saying a word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo