ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"lecture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lecture" po angielsku

lecture **

False friends: Słowa "lecture" nie używamy w znaczeniu "lektura" (prawidłowe tłumaczenie to "set text" lub "required reading").
obrazek do "lecture" po polsku
rzeczownik
 1. wykład [policzalny]
  I have never heard a lecture with such clear instructions. (Nigdy nie słyszałem wykładu z takimi jasnymi instrukcjami.)
  Are you going to the lecture about music and its history? (Czy idziesz na wykład o muzyce i jej historii?)
 2. kazanie (moralna przemowa, np. od rodziców) [policzalny]
  My parents gave me a lecture about drinking. (Moi rodzice zrobili mi kazanie o piciu.)
  I don't need a lecture, mom! (Nie potrzebuję kazania, mamo!)
  link synonim: sermon
 3. prelekcja
  The lecture went well, even though I was nervous. (Prelekcja poszła dobrze, chociaż byłam zestresowana.)
  Your lecture about banking was great. (Twoja prelekcja o bankowości była świetna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. prowadzić wykład, wygłaszać wykład
  His father lectured him on the consequences of his behaviour. (Jego ojciec wygłosił mu wykład na temat konsekwencji jego zachowania.)
  Have you ever lectured before? (Czy już wcześniej prowadziłeś wykłady?)
 2. wygłaszać kazanie (moralną przemowę)
  I have to lecture my daughter about proper behaviour. (Muszę wygłosić mojej córce kazanie o odpowiednim zachowaniu.)
  His teenage daughter was lectured about smoking. (Jego nastoletnia córka dostała wykład o paleniu.)
  My mom always lectures me before I go out with friends. (Moja mama zawsze wygłasza mi kazanie zanim wyjdę z przyjaciółmi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. wykładowy
  Go to the lecture hall and wait there. (Idź do sali wykładowej i tam poczekaj.)
  Where are my lecture notes? (Gdzie są moje notatki wykładowe?)

powered by  eTutor logo