"leak information" — Słownik kolokacji angielskich

leak information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): informacje przecieku
  1. leak czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That he thought the Congress had leaked secret information before.

    Podobne kolokacje:

podobne do "leak information" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "leak information" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik