"league program" — Słownik kolokacji angielskich

league program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program ligi
  1. league rzeczownik + program rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He graduated from their rugby league program in 2011.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo