"lead to come" — Słownik kolokacji angielskich

lead to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić przychodzić
  1. lead czasownik + come czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She said the excellent health-support services led her to come to Madison for the summer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo