ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"come" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

come czasownik

come + rzeczownik
Kolokacji: 23
come off the assembly line • year to come • thing to come • time to come • come up the time • ...
czasownik + come
Kolokacji: 115
keep coming • start coming • stop coming • begin coming • see coming • refuse to come • seem to come • go to come • want to come • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. keep coming = kontynuuj przychodzenie keep coming
2. start coming = przybycie początku start coming
3. stop coming = zaniechaj dalszych wizyt stop coming
4. begin coming = zacznij przychodzić begin coming
5. see coming = zobacz przychodzenie see coming
6. refuse to come = odmów przyjścia refuse to come
7. want to come = chciej przyjść want to come
8. go to come = idź do przychodzić go to come
9. seem to come = wydawaj się przyjść seem to come
10. tend to come = miej skłoności do przyjścia tend to come
11. try to come = spróbuj przyjść try to come
12. decide to come = postanów przyjść decide to come
13. heard coming = słyszane przybycie heard coming
14. expect to come = spodziewaj się, że przyjść expect to come
15. begin to come = zacznij przychodzić begin to come
16. start to come = zacznij przychodzić start to come
17. invite to come = zaproś by przyjść invite to come
18. fail to come = nie potraf przyjść fail to come
19. like to come = lubić przyjść like to come
20. allow to come = pozwól przyjść allow to come
21. need to come = potrzebuj przyjść need to come
22. continue to come = kontynuuj przyjście continue to come
23. agree to come = zgódź się przyjść agree to come
24. choose to come = postanów przyjść choose to come
25. beg to come = błagaj by przyjść beg to come
26. make came = marka przyszła make came
27. use to come = użyj by przyjść use to come
28. persuade to come = przekonaj by przyjść persuade to come
29. appear to come = wydaj się przyjść appear to come
30. wait to come = poczekaj by przyjść wait to come
32. happen to come = zdarzać się przychodzić happen to come
33. ask to come = poproś by przyjść ask to come
34. get to come = namówiony by przyjść get to come
35. manage to come = daj sobie radę z przyjściem manage to come
36. encourage to come = zachęcaj by przyjść encourage to come
37. tell to come = każ przyjść tell to come
38. struggle to come = walka o przyjście struggle to come
39. promise to come = obietnica przyjścia promise to come
40. motion to come = wniosek o przyjście motion to come
41. beckon to come = skiń przyjść beckon to come
42. call to come = wezwij do przyjścia call to come
43. wish to come = chciej przyjść wish to come
44. plan to come = plan przyjścia plan to come
45. come to making = dojdź do robienia come to making
46. got coming = dostać przybycie got coming
47. say to come = każ przyjść say to come
48. keep coming up = kontynuuj pojawianie się keep coming up
come + przyimek
Kolokacji: 152
come to • come from • come up • come out • come into • come down • come across • come upon • come back • come amid • ...
come + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 282
come together • come true • come forward • come alive • come closer • come straight • come apart • come naturally • come home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.