"later time" — Słownik kolokacji angielskich

later time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później czas
  1. later przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another problem, but one he could consider at a later time.

    Podobne kolokacje: