"later go" — Słownik kolokacji angielskich

later go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później pójdź
  1. go czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He later went on to hit his first home run during the same game.

    Podobne kolokacje: