"large profit" — Słownik kolokacji angielskich

large profit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży zysk
  1. large przymiotnik + profit rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He ended up making a larger profit than the owner of the camp.

powered by  eTutor logo