"large partner" — Słownik kolokacji angielskich

large partner kolokacja
Popularniejsza odmiana: large trading partner
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży partner
  1. large przymiotnik + partner rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But we want them to see themselves as our largest major partner in this project.

powered by  eTutor logo