"large excess" — Słownik kolokacji angielskich

large excess kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża nadwyżka
  1. large przymiotnik + excess rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They also were recorded as producing large excesses of grain at this time for their starving neighbours.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo