"bad excess" — Słownik kolokacji angielskich

bad excess kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły nadmiar
  1. bad przymiotnik + excess rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The worst excesses of recent years had taken place hi Paris this very spring.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo