"excess" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

excess rzeczownik

excess + czasownik
Kolokacji: 3
excess leads • excess causes • excess occurs
przymiotnik + excess
Kolokacji: 29
bad excess • wretched excess • sexual excess • speculative excess • emotional excess • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. bad excess = zły nadmiar bad excess
przyimek + excess
Kolokacji: 10
to excess • of excess • in excess • with an excess • from an excess • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.