"large contractor" — Słownik kolokacji angielskich

large contractor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży przedsiębiorca
  1. large przymiotnik + contractor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Based on 2011 numbers, the company is the 42nd largest contractor by revenue in the world.

powered by  eTutor logo