PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large classification" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża klasyfikacja
  1. large przymiotnik + classification rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These are the largest and most effective classification yards, with the largest shunting capacity-often several thousand cars a day.

powered by  eTutor logo