"large circle" — Słownik kolokacji angielskich

large circle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolisko
  1. large przymiotnik + circle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How we make large circles in earth for ourselves, he thought.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo