ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"large circle" — Słownik kolokacji angielskich

large circle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolisko
  1. large przymiotnik + circle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How we make large circles in earth for ourselves, he thought.