"large airline" — Słownik kolokacji angielskich

large airline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża linia lotnicza
  1. large przymiotnik + airline rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is the first such arrangement between a big American bank and a large foreign airline.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo