"major airline" — Słownik kolokacji angielskich

major airline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważna linia lotnicza
  1. major przymiotnik + airline rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But now all the major new airlines are dead, or nearly so.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo