"large Boulder" — Słownik kolokacji angielskich

large Boulder kolokacja
Popularniejsza odmiana: large boulder
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży Głaz
  1. large przymiotnik + Boulder rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They set him down, his back against a large boulder.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo