ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large boulder" — Słownik kolokacji angielskich

large boulder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży głaz
  1. large przymiotnik + boulder rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They set him down, his back against a large boulder.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo