ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kosztować majątek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kosztować majątek" po polsku

kosztować majątek

idiom
 1. cost a fortune
  • kosztować fortunę, kosztować majątek
   It cost me a fortune. (To kosztowało mnie fortunę.)
   This new car costs a fortune. (Ten nowy samochód kosztuje fortunę.)
   That trip doesn't cost a fortune. (Tamta wycieczka nie kosztuje fortuny.)
 2. cost an arm and a leg
czasownik
 1. cost a mint  

"kosztować majątek" — Słownik kolokacji angielskich

cost a fortune kolokacja
 1. cost czasownik + fortune rzeczownik = kosztować fortunę, kosztować majątek
  Silna kolokacja

  I really felt she had gone too far; the book must have cost a small fortune.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo