"tell fortunes" — Słownik kolokacji angielskich

tell fortunes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wróż
  1. tell czasownik + fortune rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Do you have a place where we could go, and I would tell your fortune?"

podobne do "tell fortunes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tell fortunes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik