"komisja parlamentarna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "komisja parlamentarna" po polsku

"komisja parlamentarna" — Słownik kolokacji angielskich

  1. parliamentary przymiotnik + committee rzeczownik = komisja parlamentarna
    Bardzo silna kolokacja

    The case later went on to the parliamentary committee for education.

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisja parlamentarna
  1. parliamentary przymiotnik + commission rzeczownik
    Silna kolokacja

    In 1649 he was made president of the parliamentary commission to try the king.

powered by  eTutor logo