ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Congressional committee" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Congressional committee" po angielsku

rzeczownik
  1. komisja Kongresu American English

"Congressional committee" — Słownik kolokacji angielskich

Congressional committee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komisja Kongresu
  1. congressional przymiotnik + committee rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the Congressional committee put the issue front and center.

powered by  eTutor logo