"parliamentary constituency" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): parlamentarny okręg wyborczy
  1. parliamentary przymiotnik + constituency rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is still a parliamentary constituency of the same name.

powered by  eTutor logo